Werkwijze

Aan de hand van een bouwkundig ontwerp wordt een constructief ontwerp gemaakt met advisering waarin eventuele alternatieven voor een “slimmere” of een meer economische oplossing aangeboden worden. Na de bouwkundige inpassing wordt de constructie verder uitgewerkt en worden de definitieve berekeningen en tekeningen gemaakt en bij de gemeentelijke instanties ingediend. In overleg met de uitvoering worden werktekeningen en -berekeningen gemaakt met eventueel ondersteuning t.b.v. de uitvoering.